Kön

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Kön är en kategori som sitter och hänger på olika människor, oftast dolt av kläder, och som används vid fortplantning på diverse ospecificerade sätt. Bland människor finns det fem kön, nämligen:

  • man
  • kvinna
  • bög
  • lesbier
  • barn.

Barn får man inte fortplanta sig med, för då själve %¤%&#&#¤¤!!!, men i övrigt använder man sig av följande fortplantningsschema:

man kvinna bög lesbier
man nej Ja! Mall:Nej, besviken bög nej
kvinna Ja! nej nej Mall:Nej, besviken lesbier
bög Mall:Nej, besviken bög Mall:Nej, besviken kvinna Ja! nej
lesbier Mall:Nej, besviken man Mall:Nej, besviken lesbier nej Ja!

Eftersom det ibland är litet svårt att skilja på exempelvis man och bög, så händer det att en kvinna säger sig vilja fortplanta med en annan som hon tror är man, men som egentligen är bög. Då händer det att kvinnan får en käftsmäll vilket inte är helt bra, i alla fall inte för kvinnan och den käftsmällandes näve, eftersom käftsmällen gör åverkan på bägge. Sådant brukar ogillas, och kvinnor är vanligen försiktiga så att de verkligen säger sig vilja fortplanta sig med rätt kön, d.v.s. man.