Krypton

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Krypton var planet som förintades till följd av okontrollerad metauniversal energiutvinning, då planeten, som bestod av kryptonmineraler, framför allt kryptonfluorid KrF4 (grön kryptonit), påverkades av förändrad kemi och förgasades. Framför allt anses det att kryptonfluoriden, som ursprungligen var en stabil kvartsliknande mineral under kryptoniska förhållanden, ha omvandlats till en extremt kemisk instabil ädelgasfluorid, vilken fick planeten att explodera av sin inre värme.

Den metauniversala energiutvinninging som förorsakade planetens undergång genomfördes av den psykopatiske forskaren Jor'El, som till följd av protester från Zug, Del'Ab och andra kritiker av projektet, sände de senare som dissidenter till inspärrande på ett fängelseplan. Andra protester från ledande forskare kvävdes också, och när det till sist stod klart för Jor'El med sina begränsade resurser, att Kryptons öde var beseglat på grund av hans egna ondska, sände han sin son Kal'El i en rymdraket till en liten ignorerad utbygdsplanet i det bortersta hörnet av Universum.