Nyorchiska

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nyorchiska är det språk som orcher använder sinsemellan när de inte kommunicerar med människor och andra degenererade arter. En rik litteratur på nyorchiska har uppkommit, vilken har gjort orchernas hemlighetsfulla kultur livskraftig och skapat stor sammanhållning inom arten. Nyorchiska tillhör språkfamiljen trolloid, till vilken man räknar trolliska, västtrolliska och skogstrolliska, de flesta vättedialekter och även sälliska.

Översikt[redigera]

Nyorchiska är liksom de flesta andra trolloid-språk ett VSO-språk med den huvudsakliga ordningen Verb, Subjekt och Objekt. Ordföljden är dock tämligen fri, genom det rikliga användandet av prepositioner. Karakteristiskt för nyorchiska, liksom för alla andra trolloid-språk är dock den fullständiga avsaknaden av personliga pronomen: jag, du, mig, dig, etc. saknas helt och ersättes i praktiskt språk i stället av egen-namngivningar och komplicerade omskrivningar med inte. En orch vid namn Snaggh (modern form av det mycket ålderdomliga och anrika namnet Snaga), säger alltså:

Fras bokstavligt översättes
Kkhagg snaggh `braaŕŕk
[IPA: kxʌgː sɲaɣː ʿbrɒːʀːkʰ]
döda snaggh på-gris Jag skall döda den där grisen, jag har dödat grisen, jag dödar grisen

När Snaggh tilltalar orchissan Uurrah, och föreslår litet orchernöjen, kan han säga:

Fras bokstavligt översättes
S`aa'sh ugh-snaggh `bhaal, kkhegg ugh-snaggh `braaŕŕk
[IPA: sxʿaːʃ uːʿsɲaɣː ʿbvɒːl, kxʌgː uːʿsɲaɣː ʿbrɒːʀːkʰ]
gilla inte-snaggh på-det, döda inte-snaggh på-gris Tycker även du om att döda grisar?

Grammatik[redigera]

Orchiskans grammatik är berömd för sin rationella enkelhet. Substantiven saknar numerus, kasus och bestämd/obestämd form, vilket förkortar betänketiden innan man slänger ur sig ett substantiv väsentligt. Således kan bŕhuahh betyda "idiot", "idioten", "idioter" och "idioterna". Man kan, om man så vill uttrycka pluralis med reduplikation, så att bŕhuahh-bŕhuahh betyder "två idioter" eller "många idioter" beroende på kontext. Adjektiven kongruensböjs för att stämma med tillhörigt substantiv, men detta anses på grund av substantivböjningens rationalitet, vara mycket enkelt att lära sig. Verb saknar tempus, aspekt och modus, samt har också en tämligen total brist på kongruensböjning till objektets och subjektets numerus och person. Verb kan fungera som substantiv, så att `uul, "öga", även kan betyda "se", wahh, "ben", betyder även "gå", och mö', "sak", betyder även "är".

Adjektiv kopplas till sitt huvudord genom kopulativen -ä- om huvudordet föregår adjektivet, som i khrhakk-ä-fthaarr, huvud-rund/klot, "det runda huvudet", eller genom kopulativen -jä- om huvudordet efterföljer adjektivet, som i fthaarr-jä-khrhakk, rund/klot-huvud, "det runda huvudet". Orchiskan saknar färgadjektiv, utan använder i stället konventionsord för att uttrycka färger:

konventionsord betyder motsvarande färg
Wuukh blod röd
G`eeäh mögel grön
Fwoohh snyting/blåmärke blå

Fraser[redigera]

Att repetera ett ord fyra gånger, anses vara en hälsningsfras där man anger sitt namn, om man nu exempelvis är en orch och råkar heta Snaggh (det gamla anrika namnet), så blir det

Fras bokstavligt översättes
snaggh-snaggh-snaggh-snaggh
[IPA: sɲaɣːsɲaɣːsɲaɣːsɲaɣː]
snaggh-snaggh-snaggh-snaggh Hej, jag heter Snaggh! Vad heter du?

Ett mycket artigt svar är då att ange sitt eget namn fyra gånger, om man då är orchissa vid namn Uurrah, blir det:

Fras bokstavligt översättes
uurrah-uurrah-uurrah-uurrah
[IPA: uːrrɒħuːrrɒħuːrrɒħuːrrɒħ]
uurrah-uurrah-uurrah-uurrah Trevligt att råkas! Jag heter Uurrah!

Ett mindre artigt svar är att ange tre gånger, om man då är en annan och mycket mer snorkig och överlägsen orchissa vid namn Shpö'ö'h (som förresten ratade vår hjälte Snaggh!), blir det:

Fras bokstavligt översättes
shpö'ö'h-shpö'ö'h-shpö'ö'h
[IPA: ʃpʰø̰ːħʃpʰø̰ːħʃpʰø̰ːħ]
shpö'ö'h-shpö'ö'h-shpö'ö'h Shpö'ö'h heter jag! Och jag hedrar dig genom att ge det namnet!

Vill man totalavvisa, då använder man i stället människo-namnet John:

Fras bokstavligt översättes
john-john-john-john
[IPA: ʤɔnːʤɔnːʤɔnːʤɔnː]
john-john-john-john Stick och brind, din skräppåse!

Eller om man vill starta en familjevendetta på 100 år, tre gånger:

Fras bokstavligt översättes
john-john-john
[IPA: ʤɔnːʤɔnːʤɔnː]
john-john-john Stick och brind, din son till en pungråtta! Kom skall jag vrida nacken av din patetiska uppenbarelse!