Organist

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Organist är en musiker som i stället för att kunna befingra diverse organ brukar tangera vid tanken att springa upp och ned på orgelns klaviaturtrappa.

Definition[redigera]

Organistiska upplevelser är kopplade till vissa av människans organ, därav benämningen organist. Det handlar oftast om ett beroende av att få åtminstone vidröra vissa organ till orgastisk organistisk njutning och lösa ut vissa problematiska situationer. En del organister är också pianister, med detta har inget med organismen som sådan att göra.

Orgeln[redigera]

I orgelns klaviatursystembolag finns det flera sk trappsteg som organisten kan välja emellan för att inte tråka ut sig själv lika fort som han tråkar ut sina ev lyssnare, vilka oftast enbart av hövlighetsskäl sitter kvar på konserter eller kyrkliga tillställningar längre än deras tålamod egentligen räcker till. Detta beror på att orgelns ljudutbud är extremt oroväckande stort, och påverkar människans ljudupptagningssystembolag ytterst påtagligt med sina minst sagt kopiösa diversitet i olika tonfall.

På en orgel, som är organistens huvudinstrument till utövandet av sin sjukdom, finns dessutom mystiska metallpipor och -rör som används till att släppa väder lätta på trycket i orgelns luftsystem. Dessa är ofta utformade så

Den här orgelns tappningverk av olika whiskyn är väl försedd med fina märken.

att de ger ifrån sig varierande ljud, som orsakar örala fantasier hos den slumpmässige åhöraren. Detta kallas officiellt musikupplevenser. I samband med ovan beskrivna röriga rör finns det ett rörligt system som består av träluckor som kan öppnas med en liten manick av organisten när när som helst han vill ta sig en klunk av medhavda förfriskningar han brukar förvara i skåpet som är alltså placerad bakom luckorna. Alla organister har egen depå av drycker nära till hands för att upprätthålla vätskebalansen under körningen.

Organisten[redigera]

Den oftast på en bänk sittande organisten brukar hasa sig i sidled på den något avlånga men oftast klarlackade samtidigt sittbrädan

Ett ganska vanligt vårdanstalt med högt tak som underlättar organistens tillvaro med att alla ljud blandas i en enda röra och inte kan uppfattas som musik av någon.

då han pysslar med gylfen tangenttrappverket. Detta beror på att de flesta organister lider av en kronisk rumpkliarsjukdom de fått under sin tid i organistskolan pga sittande på lärarens knä alldeles för ofta, och har ett oemotståndligt behov att gnugga stjärten mot underlaget för att motstå frestelsen att hjälpa till med ena handen. Detta brukar åstadkomma diverse andra ljud, som en del lyssnare ej har chans att upfånga i och med att deras hörsel icke mer är i normalläge, men kan dock förnimma den söta och starkt aromatiska doften som sprids snart efteråt i lokalen.

Musikalisk kamouflage[redigera]

Den officiella förklaringen är att det finns ett varierande antal mystiska träplankor under sittenheten som måste sparkas undan undan för undan. Detta stör musicerandet i och med att dessa plankor är kopplade med ett larmsystem som ger ifrån sig olidligr skrän om den arma organisten råkar trycka ned en planka i stället för att lyckas få den undansparkad på sedvanligt manér med ena foten illa kvickt så larmet inte hinner gå. Vem som är upphovsmannen till dessa under orgelns sittbräda förekommande plankor är oklart, men det har framförts misstanke om att det är frågan om ett överskottslager av skogsindustrin i samråd med Domänverket och svenska såg.

Plankt nej[redigera]

Jamen dom hade ju kunna hittat bättre plats till sina brädor, för tusan. Räcker inte det med att organister har nog med att sysselsätta sina händer med att befingra tangenttrapporna? Här ska man anstränga sig ytterligare och stressa sin motorik och balans då även fötterna måste aktiveras med ett stökigt plankverk under stolen. Inte klokt! Plankinstallatörerna måste vara mer korkade än organistens tomma flaskor.

Urval ur organistens flaskdepå. Här förvaras också alla slags avloppsrör.

Organistens biotop[redigera]

Eftersom organismer finns i stort sett överallt världen runt är organisternas behov mer än väl tillgodosedda. Biologerna har katalogiserat ett märkvärdigt antal olika organismer för organisternas orgastiska behov, och dessa utnyttjar situationen maximalt genom att läsa allt vetenskapsmännen skrivit om ämnet samtidigt som de spelar på var sin orgel på respektive vårdanstalt.

En organist med konstiga mikroorganismer omkring sig. Dessa brukar bli gröna med tiden.

För detta ändamål har en bokhållare installerats på varje orgel framför tangenttrappverket.

Annat[redigera]

Kända organister[redigera]

  • J.S.Bach måste väl nämnas först. Han var alla tiders värsta organist. Skrev mycket musik för orgel samtidigt som han vred på skrevet mot bänken.
  • G.F.Händel, Bachs ärkerival. Träffade aldrig Bach fast han försökte med tidens bästa ammunition. De hade sama läkare, men denne lyckades inte bota deras organismer.
  • César Franck, fransk organist. Frankerade orgelstolen med stjärten i många kyrkor.