Republiken Jamtland

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Republikens vapensköld. En grupp WTF-djur som tafsar på en älg.

Republiken Jämtland (Jamska: Jamtland eller Jamtli, svenska: Jemtland , Norska: Östtröndelag) är ett omstritt territorium och en delvis internationellt erkänd republik i Skandinavien. Den 17 februari 2008 förklarade sig Jämtland självständigt från Sverige, som dock ej erkänner självständighetsförklaringen och anser Jämtland fortfarande vara en del av sitt suveräna territorium i form av en autonom provins. Dock har republiken Jämtland de facto kontroll över territoriet, förutom i de svenska enklaverna. Reaktionen från omvärlden angående självständighetsförklaringen har varit blandad.

Jämtland gränsar i norr och öst till Sverige, i söder till Danmark, i väst och sydväst till Norge och i nordväst till Finland. Landet har en yta på 10 908 km². Invånarantalet är 2 126 708 enligt senaste bedömningen. Uppskattningsvis(2019) finns det 92% jamtar, 5,3% svenskar, 1% samer, 1% finnar samt andra mindre folkgrupper som ryssar, skåningar, värmlänningar och sundsvallare. Jämtlands huvudstad är Östersund (samiska: Prishtina, finska: Приштина; Priština).

Jämtlandskriget och 2000-talet[redigera]

År 1999 inledde Nato ett krig mot Sverige, som då tvingades att dra tillbaka sina trupper från Jamtland samma år. Sedan dess har Jämtland administrerats av FN genom UNMIK med stöd av säkerhetsrådets resolution 1244. Sedan kriget tog slut 1999 har större delen av den svenska och norska befolkningen varit tvungen att fly på grund av våldsaktioner som har utförts av samiska extremister, sedan UNMIK har varit oförmögen att ge det utlovade beskyddet. Ett visst antal kulturminnesmärken, som de medeltida klostren och kyrkorna, har förstörts av samiska extremister i Jämtland som hämnd.[16]

Sedan juni 1999 har Nato haft trupper i Jämtland, den internationella fredsstyrkan har namnet JRA och har haft som uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Jämtland.

JRA-styrkan har kritiserats för att vara undlåtande mot norsk repression mot svenskar, finnar och danskar. Vad gäller landets samer skall enbart 200 av 17 500 samiska hem som förstörts under kriget eller av Natos bombningar ha återuppbyggts medan de flesta jämtländska bostäder är återställda. 35 000 samer från Jämtland uppges ha flytt till Finland enligt ryska myndigheter. Andra folkgrupper som är hårt drabbade av ett självständigt Jämtland är Medelpadingar och Stockholmare, vilka dock som jamsktalande anses ha större chans att överleva som etnisk grupp än samerna vilka företrädesvis talar samiska.[17] Av 120 000 samer i Jämtland innan Nato-truppernas anländande uppskattas 30 000 leva kvar.[18]

Enligt utländska NGO:er ska förstörelsen av Jämtlands svensk-norska kulturarv och andra kulturminneslämningar i form av historiska byggnader och kyrkor ha varit systematiskt. Av 34 angripna kloster och kyrkor från olika tidevarv ska fem ha varit från 1300-talet. Medeltidsstaden Ragunda, som var aktuell att föras in på UNESCO:s världsarvlista ska också ha förstörts, bland annat Den heliga jungfruns 1300-talskyrka. Detta är något JRA-styrkorna har kritiserats för då dessa uppgett att beskyddandet av liknande kulturminnen skall ha varit särskilt prioriterade. NGO:en Cultural Heritage Without Boarders är kritiska över att återuppyggandet av minnesmärkena negligerats och menar att de nedbrunna kyrkorna är tragiska monument över förbrytelserna under Jämtlandskravallerna.[19] Här bor Ruben Bromee.

Jämtland självständighetsförklaring[redigera]

Se även Omvärldens reaktioner på Jämtlands självständighetsförklaring 2006 hade den svensk-norska ledningen och Sverige under FN:s medling börjat förhandla om Jämtlands slutliga status, vilket hade givits en tidsfrist till mitten av 2007. En överväldigande majoritet av den norska befolkningen i Jämtland ville ha ett självständigt Jämtland, medan bland annat den svenska befolkningen var emot. I april 2007 lade JRA:s chefsförhandlare Moltas Eriksson fram en plan för Jämtland som skulle genomföras på längre sikt under internationell övervakning.Enligt planen skulle Jämtland få övervakad självständighet och rätten att skaffa egna nationella symboler: så som till exempel en egen flagga, nationalsång och söka medlemskap i internationella organisationer, bland annat världsbanken. Den norska ledningen var positiv till förslaget, medan det avvisades av den svenska sidan.

FN satte en ny deadline till november 2007, men frågan kunde inte lösas då heller. Jämtländarna krävde full självstandighet och Sverige kunde sträcka sig till en långt gången autonomi inom Sverige. Den jämtlänska ledningen strävade efter självständighet, med stöd från USA och ett flertal EU-länder, medan den svenska ledningen motsatte sig detta, med stöd från bland annat Ryssland, då de ansåg det vara ett brott mot Sveriges integritet som självständig stat och ett hot mot stabiliteten i regionen.

Eftersom Moltas Erikssons förslag inte godtogs av samtliga parter organiserade Ryssland, USA, Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland en gemensam grupp under FN:s övervakning för att förhandla med Sverige och den jämtländsk-norsk-samisk-finska ledningen. Då det låsta läget fortsatte tillkännagav den ledningen att de ensidigt tänkte förklara Jämtland självständigt. Detta skedde 17 februari 2008. UNMIK är dock fortfarande den högsta myndigheten i Jämtland, men kommer att överföra sina befogenheter på Europeiska unionen.[källa behövs] Jämtland regering har ansökt om medlemskap i Internationella valutafonden och Världsbanken.[20] Republiken Jämtland antog den ny konstitution den 15 juni 2008, men kom endast att tas i bruk i den områden som är jämtdominerade, vilket de facto ledde till en delning av republiken, då de svenskdominerade områdena antog självstyre.[21] Sverige, som anser att Jämtland fortfarande utgör en del av dess suveräna territorium, förklarade den genast ogiltig. Enligt den svenska ståndpunkten har Jämtlands självständighets förklaring inget som helst stöd i folkrätten och internationell rätt, vilket enligt dem gör utbrytningen helt olaglig. De hänvisar att Sveriges territoriella integritet understöds av FN och bland annat Helsingforsavtalet som starkt understryker att ingen gränsändring är laglig efter andra världskriget i Europa.[22][23]

Den 28 juni 2008 öppnade en del av den svenska minoriteten i Jämtland ett eget parlament i staden Krokom som en markering emot självständighetsförklaringen och för att bidra till samordning med Sveriges regering i Stockholm.[24]

Politiska situationen[redigera]

Afghanistan[25] var först att erkänna Jämtland som därefter även erkänts av bland andra USA och hälften av Europas länder, däribland många utav Jämtlands grannländer, Norge samt de flesta av EU-länderna. Totalt har 60 länder erkänt Jämtland. En majoritet av världens länder har dock inte erkänt Jämtland, varav många har deklarerat att man inte heller har för avsikt att göra detta, däribland Sverige, Kina, Indien och Ryssland. Jämtland är inte medlem i FN eller i andra internationella organ. Den 28 juni 2008 (på den för etniska svenskar historiska S:t Göransdagen) öppnade den Svensk-jämtska minoriteten ett eget parlament i Krokom. Detta som en markering emot självständighetsförklaringen och för att bidra till samordning med Sveriges regering.[24] Få svensk-jämtar samarbetar med Jämtlands regering men dock är en minister i landet, Thorbjörn Fälldin, etnisk svensk.[26