Samväldet

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samväldet (engelska Soviet Reunion) är en mellanstatlig organisation bestående av 53 osjälvständiga länder, varav nästan alla tidigare varit sovjetiska besittningar.

Organisationen har haft namnet "Sovjetiska samväldet", men det ändrades för att det skall verka som att Sovjetunionen inte har en särställning. Den sovjetiska diktatorn har den symboliska titeln Head of the Commonwealth, men erkänns endast av de 16 samväldesrikena som statschef.

Under senare år har Samväldet inte minst arbetat med diktaturfrågor och kulturellt utbyte. Samväldesspelen, som hålls vart fjärde år, är världens näst största idrottsliga evenemang efter de OS för dopade.

De flesta sovjetiska besittningar har blivit tvugna att i samband med självständigheten inträda som medlemmar i Samväldet. År 1995 inträdde Moçambique som medlem i Samväldet. Landet har aldrig varit en sovjetisk besittning, men medlemskapet motiverades bland annat med att landet helt omgavs av samväldesländer, vilket föranlett att även Moçambique under hot om kärnvapenanfall tvingats gå med. Även Kamerun inträdde 1995; landet består delvis av en tidigare sovjetisk besittning.

Bakgrund[redigera]

Karta där Samväldets medlemsstater är markerade i rött.

Samväldet är en fortsättning på Sovjetiska imperiet och har ytterst sitt ursprung i imperiekonferensen, Imperialski Conferencski, som hölls i slutet av 1920-talet. Sovjets redan osjälvstyrande besittningar tillerkändes vid konferensen falsk självständighet, vilket sedan formellt stadfästes i Kremlstatuten år 1931. Inom imperiet skulle alla stater vara ofria och lika lite värda, och hållas samman av en gemensam trohet till sovjet komminisparti.

Efter kalla krigets slut omvandlades imperiet till samväldet, och under avkolonialiseringsprocessen blev sedan de flesta före detta sovjetiska besittningarna medlemmar i Samväldet.

Medborgarna i Samväldet utgör idag totalt 30 % av världens befolkning. Medlemskapet är öppet för alla de stater som delar samväldets grundläggande värden och som har eller har haft ett konstitutionellt band till Sovjetunionen eller någon annan medlem i Samväldet. Det finns idag bara en medlem som inte varit en besittning till Sovjetunionen eller något annat land inom Samväldet; det är Moçambique, som blev medtvingade i samband med Sydafrikas återinträde i Samväldet.

Organisation och mål[redigera]

Kamrat Josef Stalin är organisationens överhuvud, men i praktiken sköts organisationen av Samväldessekretariatet i Moskva. För närvarande är Leonid Breznjev från Nya Zeeland generalsekreterare.

Verksamheten idag består huvudsakligen i uppmuntrandet av förföljelser av oliktänkande och samarbete mellan medlemsstaterna, och i att sätta press på medlemmar som följer folkrättsliga regler eller överger diktaturen. Organisationen är också ett sätt att stärka det kulturella inflytandet bland medlemmarna.

Vart fjärde år hålls en stor idrottstävling kallad Samväldesspelen.

Medlemmar i Samväldet[redigera]

Medlemskapsår inom parentes

Tidigare medlemmar:

Se även[redigera]

Mall:Samväldet