Behörigheter för användargrupper

Hoppa till: navigering, psyka

Följande lista visar vilka användargrupper som är definierade på den här wikin och vilka behörigheter grupperna har. Det kan finnas ytterligare information om de olika behörigheterna.

Teckenförklaring:

 • Beviljad rättighet
 • Tillbakatagen rättighet
GruppBehörigheter
(alla)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Redigera din egen bevakningslista. Observera att en del åtgärder kommer fortfarande lägga till sidor även utan denna rättighet. (editmywatchlist)
 • Redigera dina egen privata data (t.ex. e-postadress, riktiga namn) (editmyprivateinfo)
 • Redigera dina egna inställningar (editmyoptions)
 • Redigera sidor (edit)
 • Se sidor (read)
 • Skapa diskussionssidor (createtalk)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
 • Skapa sidor (som inte är diskussionssidor) (createpage)
 • View the score of Polls (poll-score)
 • Visa din egen bevakningslista (viewmywatchlist)
 • Visa dina egna privata data (t.ex. e-postadress, riktiga namn) (viewmyprivateinfo)
 • Visa missbruksfilter (abusefilter-view)
 • Visa missbruksloggen (abusefilter-log)
 • viewsystemstats (viewsystemstats)
Automatiskt bekräftade användare
 • Create Poll (poll-create)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Ladda upp en fil genom en webbadress (upload_by_url)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Vote on a Poll (poll-vote)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • Återställ misslyckade eller transkodade videor så att de åter infogas i jobbkön. (transcode-reset)
Robotar
(lista över medlemmar)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Behandlas som en automatisk process (bot)
 • Flaggar användare som undantag från välkomstverktygets meddelanden (welcomeexempt)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Mindre ändringar på diskussionssidor ger inte besked om nya meddelanden (nominornewtalk)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
Byråkrater
(lista över medlemmar)
 • Flaggar användare som undantag från välkomstverktygets meddelanden (welcomeexempt)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
 • Redigera alla användarrättigheter (userrights)
 • Slå ihop användarkonton (usermerge)
 • Uppdatera specialsidor (refreshspecial)
 • apc (apc)
 • spamregex (spamregex)
 • Ändra användares namn (renameuser)
Användarkontrollanter
(lista över medlemmar)
 • Kontrollera användares IP-adresser och annan information (checkuser)
 • Se loggen över användarkontroller (checkuser-log)
emailconfirmed
(lista över medlemmar)
rollback
(lista över medlemmar)
 • Rulla tillbaka den användare som senast redigerat en sida (rollback)
staff
(lista över medlemmar)
 • Flaggar användare som undantag från välkomstverktygets meddelanden (welcomeexempt)
Administratörer
(lista över medlemmar)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Avblockera sig själv (unblockself)
 • Blockera andra användare från att redigera (block)
 • Blockera användare från att skicka e-post (blockemail)
 • Flaggar användare som undantag från välkomstverktygets meddelanden (welcomeexempt)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Genomför textersättningar på hela wikin (replacetext)
 • Importera sidor från andra wikier (import)
 • Importera sidor genom uppladdning (importupload)
 • Justera missbruksfilter med begränsade handlingar (abusefilter-modify-restricted)
 • Kan redigera från blockerade IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Manage the Polls (poll-admin)
 • Markera tillbakarullningar som robotändringar (markbotedits)
 • Markera ändringar som patrullerade (patrol)
 • Massradera sidor (nuke)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
 • Radera märken från databasen (deletechangetags)
 • Radera och återställa enskilda sidversioner (deleterevision)
 • Radera sidor (delete)
 • Radera sidor med stor historik (bigdelete)
 • Redigera andra användares CSS-filer (editusercss)
 • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
 • Redigera andra användares JavaScript-filer (edituserjs)
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
 • Redigera interwikidata (interwiki)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Redigera skyddade sidor som "Tillåt endast administratörer" (editprotected)
 • Rulla tillbaka den användare som senast redigerat en sida (rollback)
 • Sammanfoga sidhistoriker (mergehistory)
 • Se en lista över obevakade sidor (unwatchedpages)
 • Se raderad historik utan tillhörande sidtext (deletedhistory)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
 • Skapa och (in)aktivera märken (managechangetags)
 • Skicka ett meddelande till flera användare på en gång (massmessage)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
 • Sök efter raderade sidor (browsearchive)
 • Visa information om den aktuella transkodningsaktivitetet (transcode-status)
 • Visa detaljerade element i missbruksloggen (abusefilter-log-detail)
 • Visa privat information i missbruksloggen (abusefilter-private)
 • Visa raderad text och ändringar mellan raderade versioner (deletedtext)
 • Visa svartlistningslogg för titlar (titleblacklistlog)
 • dpl_param_delete_rules (dpl_param_delete_rules)
 • dpl_param_update_rules (dpl_param_update_rules)
 • namespaces (namespaces)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • spamregex (spamregex)
 • Ändra missbruksfilter (abusefilter-modify)
 • Ändra skyddsnivåer och redigera kaskadskyddade sidor (protect)
 • Åsidosätt svartlistan med titlar och användarnamn (tboverride)
 • Återställ alla ändringar gjorda av ett visst missbruksfilter (abusefilter-revert)
 • Återställ misslyckade eller transkodade videor så att de åter infogas i jobbkön. (transcode-reset)
 • Återställ raderade sidor (undelete)
 • Ta bort alla grupperna från eget konto
Användare
(lista över medlemmar)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera din egen användares CSS-filer (editmyusercss)
 • Redigera din egen användares JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Redigera dina egna JSON-filer (editmyuserjson)
 • Redigera sidor (edit)
 • Rensa cachen för en sida utan att bekräfta (purge)
 • Se sidor (read)
 • Skapa diskussionssidor (createtalk)
 • Skapa sidor (som inte är diskussionssidor) (createpage)
 • Skicka e-post till andra användare (sendemail)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
 • Uppdatera specialsidor (refreshspecial)
 • Visa svartlistningslogg för spam (spamblacklistlog)
 • Ändra innehållsmodellen för en sida (editcontentmodel)

Namnrymdsbegränsningar

NamnrymdRättighet(er) som låter användare redigera
MediaWiki
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)