Tryffel

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tryffel är en sorts antimänniskor skapade av Satan, för att bekämpa mänskligheten, och utrota densamma. Liksom Varulvarna är tryffeln en skinbytare, en formförändrare som växlar mellan två tillstånd, i tryffelns fall mellan en svart humanoid skrynklig och krökt varelse som smyger omkring i skogarna och tittar fram mellan träden, och ett annat tillstånd där den gömmer sig nere i jorden som en svartbrun svampliknande knöl. Liksom för varulven är det astrologiska omständigheter som avgör vilken form tryffeln påträffas i, tryffeln själv har bara begränsat inflytande över vilket skin den antar. I tryffelns fall handlar det fastmer om i vilken vinkel stjärnan Rigel har i förhållande till stjärnan Betelgeuse på tryffelns lokala geografiska position på jorden, samt huruvida stjärnorna i fråga står över eller under horisonten. Astrologer som forskar på det hela, tror att heliopausskiktets form, och dennas inåtriktade magnetiska korrelation, interfererar med det jordmagnetiska fältet, och således triggar tryffelns formändringsbiokemi.

Tryffel förekommer främst i germanska länder, vartill även räknas polacker (p.g.a. gotiskt blod), ukrainare, italienare och fransmän. Däremot är tryffeln okänd på Balkan, där ärofulla erövrarbarbarer mer representerats av turkar, ungrare och odefinierade bulgarer. Den är dessutom okänd i Spanien, kanske beroende på den Almohadiska stormakten som var berberbaserad, men astrologer och astrobiologer tror att det mer lutar emot att svampfloran i Spanien är giftig för tryffeln i dess svampform.

Tryffeln står i skogen och assisterar skogsrår/dryader, näckar och dylikt oknytt under Vilseförarnas Internationella Union (VIU), med att vilseföra intet ont anande människor in i skogens mer djupa och magiska skikt, för sina vilseförares okända och troligen mycket syndiga syften. Ibland händer det att tryffeln på egen hand vilseför människor, men då VIU, som reglerar vilseförandet, inte ser med blida ögon på detta, brukar detta resultera att man tar den gamle halvpensionerade etruskiske guden Tinias tjänster i anspråk, så att den överträdande tryffeln förintas i en röd blixt om den har humanoid form, eljest krävs genomsökningar av skogen med hjälp av eldsandar förklädda till klotblixtar, varefter befälhavaren i truppen spränger upp ett hål i marken där tryffeln dväljdes.

Antiantimänniskokommittéer organiserade under pro homo, varav vampyrjägarna är de mest medialt omsusade, jagar även tryfflar, och använder sig därigenom av de i små kretsar stilla berömda svinhundarna för att jaga ner och förinta tryfflar, samt befria deras själar från helvetet.

Se även[redigera]